Avaya Aura ® Platform

Цифрова трансформация за днешния бизнес

Avaya Aura компоненти

Платформата Avaya Aura е рентабилна за внедряване и разширяване, така че да отговаря на вашите цели за растеж, с браузърна конзола за управление на всички потребители и свързаност на системата в цялото предприятие.

Платформата Avaya Aura вече е внедрена в хиляди предприятия и се основава на отворени индустриални стандарти, поддържащи оперативната съвместимост на доставчиците и на третите страни, които са нужни на предприятието, за да преминат към ново ниво на бизнес изпълнение.


Платформата Avaya Aura ® се състои от следните компоненти на решението:


Avaya Aura ® Session Manager поддържа иновативна архитектура, базирана на сесия, която позволява да се управляват потребителите и мултимедийните комуникационни функции в корпоративните мрежи, включително комуникационните системи Avaya и трети страни.

Session Manager осигурява възможности за интегриране и взаимодействие на централи и други комуникационни системи, предоставя на потребителите на всяко място достъп до комуникационни услуги в реално време и им дава възможност да приемат своите „профили“ за комуникация с тях навсякъде в мрежата.


Avaya Aura® Communication Manager изгражда ядрото на Session Manager, за да осигури всеобхватна софтуерна основа за гласови и видео комуникации в реално време. Avaya Aura Communication Manager предоставя повече от 700 услуги за унифицирани комуникации, включително поддръжка за мобилност, контакт с клиенти, съобщения, автоматичен оператор, мултимедийни конференции и E911.

Avaya Aura Communication Manager има гъвкавост да поддържа голямо разнообразие от устройства, включително SIP и H.323, както и наследени цифрови и аналогови устройства. За мрежова свързаност, поддържа глобални стандартни комуникационни протоколи в различни мрежи.

Avaya Aura ® Presence Services интегрира и разпространява богати възможности за присъствие в широк диапазон от бизнес среди. Мултипротоколна платформа, базирана на отворени стандарти, Avaya Aura Presence Services събира, агрегира и публикува присъствие от и към множество източници и клиенти, служейки като обща точка за събиране / разпространение. В допълнение за обслужване на клиенти и събиране от източници в цялото портфолио на Avaya, услугите на Avaya Aura Presence Services работят в десктоп приложения на Microsoft, както и в други източници на трети страни, които позволяват реализация на присъствие, без да се налага разход за решения от трети страни.

Avaya Aura® System Manager е централизирана, сигурна, уеб базирана конзола за управление, която предоставя на мрежовите администратори интегрирано, интуитивно решение за управление на мрежата. Тя включва предоставяне на услуги, управление на потребители, управление на абонаментни планове, правила за маршрутизиране, сигурност, наблюдение на грешки / резултати, отчитане и управление на лицензи.

System Manager предоставя обща управленска рамка за цялата компания  между потребителите, възможностите и приложенията - включително решенията на други доставчици - води до по-добра съгласуваност на данните, по-бързо разполагане, по-ниска обща цена на собственост и по-малко обучение.

Avaya Session Border Controller for Enterprise  (ASBCE) осигурява комуникации в реално време, които преминават отвъд границите на вашата мрежа.

Построен от основата на изискванията за корпоративните SIP линии, той включва набор от разширени функции за сигурност и възможност за отдалечен потребител, което разширява възможностите на платформата Avaya Aura във всяко предприятие.

Avaya Aura® Application Enablement Services е набор от софтуерни интерфейси, които осигуряват връзка между външни приложения и Avaya Aura Communication Manager. С помощта на Application Enablement Services разработчиците на софтуер могат да пишат клиентски приложения на програмен език или протокол по свой избор - позволявайки на клиентите и партньорите на DevConnect да интегрират платформата Avaya Aura със стотици комуникационни и бизнес приложения.

Адрес

ул. Иван Сусанин № 45А                
София
1618
България

Контакти

Имейл: office@multimedbg.com
Тел.: +359 (0) 2 4233132

Връзки

Avaya
Poly
FreePBX
Snom