Avaya IP Office™
Contact Center

Семпъл и стабилен многоканален контактен център
за IP Office

Очакванията на клиентите са се увеличили драстично, което налага компаниите да разработят много по-широк набор от възможности за взаимодействие с тях. За да бъдат успешни днес, малките и средните предприятия трябва да могат да реагират бързо, ефикасно и точно на техните клиенти, без значение кой канал на взаимодействие - или комбинация от канали - избират клиентите.

Оптимална достъпност - поставяйки ви пред конкуренцията 

Предприятията, които искат да се диференцират в днешната конкурентна глобална пазарна среда, трябва да могат да предоставят превъзходно обслужване и висококачествени взаимодействия с клиенти. Изискванията към ефикасен контактен център са високи: услугата трябва да бъде по-добра и съобразена с индивидуалните нужди на клиентите. Необходимо е да се намали времето на бездействие и оперативните разходи, докато в същото време бизнесът трябва да е достъпен по всяко време и да има възможност да реагира бързо по време на пиковите часове.

Контактният център за IP Office разширява иновациите на Avaya в контактните центровете за малките и средни предприятия, за да даде на вашия бизнес простотата и стойността, от която се нуждаете. Оптимизирано за използване с Avaya IP Office и използващо обслужване на клиенти в реално време, решението позволява комбинирани многоканални възможности на английски, испански, френски, немски, италиански и бразилски португалски, за да се подобри и разшири комуникацията с клиентите с минимална конфигурация.

Контактният център за IP Office е истинско цялостно решение за фирми, които искат да диференцират услугите си от конкуренцията, да постигнат по-добра сегментация на клиентите и да увеличат стойността на всяко взаимоотношение с клиентите. Това може да се преобразува в по-доволни клиенти и по-печеливш бизнес.

С контактният център за IP Office можете да интегрирате гласови, уеб чат канали и електронна поща, и активно да управлявате целия жизнен цикъл на взаимодействието с клиентите. Вашият бизнес може да започне със свое собствено темпо с един канал, например глас, и да добави други канали като електронна поща, когато целите ви се развиват.

Пълна стратегия за обслужване на клиенти

С помощта на контактния център за Avaya IP Office ™ можете да приложите цялостна стратегия за обслужване на крайния потребител, за да направите бизнеса си първи избор на клиента. Този напълно интегриран пакет предоставя много предимства:

• Максимизиране на стойността на всяко взаимодействие чрез осигуряване на последователно, персонализирано обслужване и идентифициране на възможности за продажби на съществуващи клиент, както  и увеличаване на продажбите

• Създаване на по-силни връзки с клиентите, като се даде възможност на всеки служител да бъде адвокат на клиентите, да осигури изключително обслужване на клиентите в целия бизнес

• Предоставяне на правилната услуга на подходящо ниво, по всяко време и навсякъде чрез маршрутизиране и многоканални възможности, основани на умения

• Увеличаване на проблемите, разрешени при първи разговор, чрез прилагане на стратегии за сегментиране, за  оптимизиране обслужването на клиентите - елиминирайки необходимостта от обаждания на клиенти, като например: „отново се свързвам с вас за ...“

• Подобряване на производителността на служителите, като им се предоставят инструментите, от които се нуждаят, за да достигнат активно до клиентите, за да предлагат нови възможности или да разрешават проблеми

Акценти

Гъвкаво разпределяне на повикванията — оптимизира бизнес процесите, като разпределя повикванията към служителите въз основа на предварително дефинирани процеси.

Интегрирано многоканално решение за контакт с клиенти за глас, електронна поща и уеб чат — осигурява оптимална достъпност за всички комуникационни канали; клиентите са свободни да избират кой канал предпочитат, когато правят бизнес с вас.

Приоритизация на клиентите — дефиниране и приоритизиране на клиентите чрез бизнес стратегии. Разрешете на клиентите да изискват обратно обаждане, запазвайки първоначалната си позиция на опашката.

Маршрутизиране въз основа на умения — насочва запитванията на клиентите към най-квалифицирания служител, който да ги обработва, на базата на вид, опит и предишен опит с даден клиент или ситуация. Възползвайте се от - шаблоните за потока на обажданията, за да дефинирате бързо и да развиете стратегията си за обслужване на клиенти.

Решения за глас и самообслужване — позволяват на клиентите да се обслужат сами, което може да повиши удовлетвореността на клиентите и да намали значително натовареността на служителите.

Инсталация и настройка — подобрена уеб страница на администратора, включително автоматизирано събиране на дневници и възможност за изтегляне на потребителски интерфейс. Онлайн наблюдение - предоставя информация в реалното време на надзорните органи, както и на контактния център на Avaya, който предоставя информация за бизнес операциите и позволява незабавна корекция, когато е необходимо, за да се увеличи ефективността на агентите
.
Подобрени изходящи кампании - позволяват многоканални изходящи гласови и електронни пощенски кампании, като помагат на служителите да бъдат по-продуктивни и да предоставят повече възможности за генериране на приходи.

Телемаркетинг - позволява на контактния център да провежда целеви телефонни кампании, използвайки предварително дефинирани скриптове, което спомага за увеличаване броя на клиентите и продажбите.

Историческите доклади — повече от 30 предварително дефинирани доклади ви помагат да идентифицирате, измерите и преследвате възможности за подобрение.

Лесна CRM интеграция - персонализиране на връзката с клиентите и рационализиране на изживяването на клиентите с опростена интеграция към CRM пакети като Salesforce и SAP.

Интерактивен гласов отговор (IVR) — поддържа специализирани съобщения и процедури за маршрутизиране на повиквания.

Оптимизация на работната сила - предоставя възможност за пофесионален запис на глас и екран, с Avaya Workforce Optimization Select, за да поддържа управление на качеството, мониторинг на живо и обучение на служителите в мащабируема, гъвкава  архитектура.

Отдалечени служители — позволяват работа от различни локации и оптимизиране на ресурсите, независимо от това, къде се намират, използвайки последните технологии,  включително WebRTC.

Пълнофункционален софтуерен клиент - превъзходен уеб-базиран потребителски интерфейс подобрява работата на агента и надзора, като предоставя подходяща информация в изчистен вид
.
Опции за инсталиране, които отговарят на бизнес изискванията  IP Office™ контактен център може да бъде инсталиран и да се използва на място, в облака или като хибрид на двете. Облачното решение OnAvaya, ви позволява да избирате партньори и платформи, които работят най-добре за вашия бизнес.

КАПАЦИТЕТ

IP Office Preferred Edition IP Office Select Server Edition
До 30 агентаДо 250 агента
Макс. бр. активни
агенти (по вс. канали)
30250
Макс. бр. конфигурирани
агенти
150500
Макс. бр. супервайзъри 1
30100
Макс. бр. записа на разговори
на агенти
30250
Повече от една локацияНеIP Office Server Edition — до 32 локации в мрежа
IP Office Select—до 150 локации в мрежа
Операционна системаMicrosoft Windows Server 2008
R2 Standard 64 — bit Edition SP1
Microsoft Windows Server 2012 R2
Standard 64 — bit Edition
Microsoft Windows Server 2008
R2 Standard 64 — bit Edition SP1
Microsoft Windows Server 2012 R2
Standard 64 — bit Edition
ВиртуализацияДаДа
1 Заб.:  Комбинираният брой активни агенти и супервайзъри не може да надвишава общия брой агенти
Адрес

ул. Иван Сусанин № 45А                
София
1618
България

Контакти

Имейл: office@multimedbg.com
Тел.: +359 (0) 2 4233132

Връзки

Avaya
Poly
FreePBX