Hylafax

Мултимедиа систем предлага инсталация, администриране и поддръжка на Hylafax като изцяло софтуерно решение за изпращане и получаване на факс.

Инсталацията се прави върху Linux сървър на реални или виртуални машини, а също така върху Raspberry Pi. Използват се софтуерни T.38 модеми и SIP линии с Т.38 протокол за връзка към телефонните централи на Avaya, като по този начин се избягват физически модеми, а съединителните линии към телефонните оператори могат да бъдат от всякакъв вид.
Hylafax е факс сървър, позволяващ отделни виртуални телефонни номера за всеки потребител. Входящите факсове се доставят в PDF формат на електронната поща на потребителя, а изходящите се изпращат чрез клиентско приложение за Windows или Linux операционни системи. По този начин се избягва употребата на хартиен носител.
Използването на факс сървър помага за намаляване на разходите и подобрява организацията на работа с факсове.

Адрес

ул. Иван Сусанин № 45А                
София
1618
България

Контакти

Имейл: office@multimedbg.com
Тел.: +359 (0) 2 4233132

Връзки

Avaya
Poly
FreePBX