Платформа Avaya Aura ®

Цифрова трансформация за днешния бизнес

Мултимедиа Систем

Свързването с клиенти, колеги и доставчици вече не е достатъчно. Служителите се нуждаят от инструменти, за да вземат активна роля в създаването на стойност, да радват клиентите и да ангажират колегите си в гъвкави взаимодействия, които осигуряват бизнес резултати. За да даде възможност за тази трансформативна ангажираност, ориентирана към хората, Avaya е разработила платформата Avaya Aura ® - набор от съвършени компоненти, свързани помежду си, за да осигурят всеобхватни унифицирани комуникации и решения за клиентско преживяване, които дават значимо въздействие върху вашия бизнес.

Мултимедиа Систем

Изправени пред нарастващите изисквания на потребителите за различни видове комуникация в реално време
и разпространението на различни системи, мрежи, приложения и устройства, архитектурата на комуникациите на предприятията бързо нараства по цена и сложност.

В много случаи те са се превърнали в тромави, гъвкави структури, които са скъпи за поддържане и трудни за адаптиране в днешната гъвкава, бързо развиваща се бизнес среда.

Мултимедиа Систем


Avaya адресира това нарастващо предизвикателство чрез платформата Avaya Aura ® - революционна комуникационна архитектура в реално време, използваща технологии за сътрудничество, базирани на сесия. Вместо да добавят сложност или да изискват невъзможното от съществуващи решения, платформата Avaya Aura ® едновременно опростява и създава еволюционен път от днешните едноцелеви комуникационни системи, специфични за местоположението.

Крайният резултат е иновативна и рентабилна мултимедийна 
комуникационна инфраструктура, която интегрира текущи и нововъзникващи инвестиции в глас, видео, сътрудничество в реално време и др.

Предизвикателствата пред днешния бизнес

Решения, които улесняват колегите, партньорите и клиентите да поддържат връзка, често правят малко, за да им помогнат да работят заедно. В резултат на това днешната работна сила на предприятията е по-мобилна и по-свързана, но не непременно по-продуктивна.


Взаимодействията, които бяха вземани за даденост, когато служителите, които работят лице в лице, се превърнаха в значително предизвикателство в един разпределен работен свят, където доста повече от половината работна ръка обикновено е извън офиса.


Свободното протичащо сътрудничество - което се среща на една конферентна маса или пред бяла дъска - става проблематично, когато всички са на различни места, свързани чрез различни мрежи, използвайки различни системи със собствен уникален интерфейс. Където контекстът е бил осигурен по местоположение, работа или проект, в днешната мобилна и разпределена работна среда този контекст често липсва - освен ако  комуникационни решения могат да го доставят.


Докато те осигуряват основна свързаност и достъп до информация, традиционните комуникационни архитектури - отделни, специфични за местоположението решения - са недостатъчни, когато става въпрос за повишаване на производителността на днешното предприятие по всяко време / навсякъде. Те също са скъпи за адаптиране и управление. За да поеме бизнеса към следващото ниво на ангажираност, е необходима нова архитектура.

Преминаване към ерата на цифровата трансформация

Avaya разработи платформата Avaya Aura ® специално за посрещане на нуждите на сътрудничеството, насочено към хората, в днешните ангажирани предприятия.

Използвайки уникално приложение - протокола за започване на сесия (SIP), платформата Avaya Aura обединява медии, мрежи, устройства, приложения и присъствие в обща инфраструктура.
Тази инфраструктура поддържа ефективно сътрудничество, може да се адаптира към специфичните нужди, устройства и местоположения на потребителите по време на взаимодействието им с клиенти и колеги.
Базираната на сесията архитектура на платформата Avaya Aura комбинира откритост, централизирано администриране и подробен контрол, за да създаде решение, в което активното участие, широкото сътрудничество и качеството  могат да се осъществят в цялото предприятие.

Съществуващите централи и други комуникационни ресурси от други производители могат да бъдат комбинирани в една сплотена, централизирано управлявана инфраструктура, стандартизираща основната среда и осигуряваща незабавно понижаване на разхотите от достъп до мрежата, управление и оперативни разходи, като същевременно полага основите за съвместни решения, като Avaya Equinox TM, нашето напълно интегрирано софтуерно решение за UC, което осигурява едно решение за глас, видео, съобщения, конференции и сътрудничество за мобилни телефони, браузъри, настолни компютри и стайни системи.

Адрес

ул. Иван Сусанин № 45А                
София
1618
България

Контакти

Имейл: office@multimedbg.com
Тел.: +359 (0) 2 4233132

Връзки

Avaya
Poly
FreePBX
Snom