Avaya IP Phones

Avaya предлага качествени, функционални и надеждни IP телефони.

Avaya J139

Avaya J139

IP-телефонът Avaya J139 предлага модерен, персонализиран дизайн и отговаря на необходимостта от сигурна и надеждна гласова комуникация за потребители в големи предприятия, малки и средни компании. Той е подходящ за потребители, които се нуждаят само от най-често използваните гласови функции. Осигурява ново ниво на простота при използване на функции като задържане, прехвърляне, конференция, препращане.

Avaya J159

Avaya J159

Avaya J159 IP телефон е предназначен за потребители, които искат малък телефон на бюрото си, окомплектован с много функционални бутони, посрещащ ежедневните нужди за гласови комуникации на потребителите.Това е високопроизводителен IP телефон, има 2 цветни екрана, 4 софтуерни бутона, висококачествено аудио, гигабитов комутатор, с поддръжка на слушалки, с възможност за Wi-Fi® и на добра цена. J159 предлага на вашия бизнес усъвършенствани гласови комуникации в главния офис, клоновете или вкъщи. Тясно интегриран с платформите Avaya Aura® и IP Office™ , J159 оптимизира комуникациите чрез гъвкава архитектура, която използва съществуващите инвестиции и отговаря на променящите се бизнес нужди.

Avaya J179

Avaya J179

Висококачественият IP телефон Avaya J179 с конкурентна цена се отличава с цветен дисплей, 4 софтуерни бутона, качество на звука с висока разделителна способност, вграден Gigabit Ethernet интерфейс, поддръжка на слушалки, до три модула за разширение с 24 бутона и допълнителен Wi-Fi® / Bluetooth® , IP телефонът J179 използва вашата корпоративна IP мрежа, за да достави сложни гласови комуникации от централата, отдалечените места или домашните офиси. Плътно интегриран с платформите Avaya Aura® и IP Office ™, IP-телефонът J179 оптимизира комуникациите чрез гъвкава архитектура, която използва съществуващите инвестиции и отговаря на променящите се бизнес нужди.

Avaya J189

Avaya J189

Високо производителният IP телефон Avaya J189 притежава 2 цветни екрана, 4 софтуерни бутона, 16 функционални бутона, високо качествено аудио, интегриран гигабитов комутатор, поддръжка на слушалки, до 2 разширителни модула, с възможност за Wi-Fi®/ Bluetooth® и на добра цена. В допълнение, вторият екран действа като първи разширителен модул. J189 предлага на вашия бизнес усъвършенствани гласови комуникации в главния офис, клоновете или вкъщи. Тясно интегриран с платформите Avaya Aura® и IP Office™ , J189 оптимизира комуникациите чрез гъвкава архитектура, която използва съществуващите инвестиции и отговаря на променящите се бизнес нужди.

Адрес

ул. Иван Сусанин № 45А                
София
1618
България

Контакти

Имейл: office@multimedbg.com
Тел.: +359 (0) 2 4233132

Връзки

Avaya
Poly
FreePBX